Polityka Prywatności


Polityka prywatności
Niniejsza polityka prywatności określa zasady ochrony prywatności oraz zawiera informacje dotyczące sposobu wykorzystania 
danych gromadzonych przez Administratora serwisu ewykonawcy.pl.
Gromadzenie danych
Użytkownicy korzystający z serwisu ewykonawcy.pl pozostają anonimowi do momentu, kiedy sami nie zadecydują inaczej. Serwis 
ewykonawcy.pl gromadzi jedynie informacje dotyczące liczby osób odwiedzających poszczególne strony serwisu oraz informacje 
zawarte w logach systemowych (np. adres IP), które wykorzystywane są w celach statystycznych. Użytkownicy, którzy 
postanowią zautoryzować swoją aktywność (zalogować się) w serwisie ewykonawcy.pl, proszeni są o dokonanie rejestracji 
(tylko firmy posiadające konta w serwisie). Dane podane w procesie rejestracji są wykorzystywane jedynie do prezentacji 
profili firm zarejestrowanych w serwisie. Serwis ewykonawcy.pl nie gromadzi ani nie przekazuje wbrew prawu podmiotom 
trzecim (w szczególności reklamodawcom) jakichkolwiek danych osobowych posiadanych w ramach bazy danych osobowych Serwisu. 
Każdej zarejestrowanej firmie w serwisie ewykonawcy.pl przysługuje prawo wglądu i dokonania zmian w 
podanych przez siebie danych.
Ochrona danych
Administrator Serwisu stosuje środki techniczne i organizacyjne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie 
gromadzonych danych ( dane podmiotów ) przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby 
nieuprawnione. Stosowane środki techniczne są unowocześniane wraz z rozwojem technologii, potrzeb, jak również dostępnych 
sposobów zabezpieczeń. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić użytkowników przed nieuprawnionym dostępem, 
nieautoryzowaną modyfikacją, ujawnieniem oraz zniszczeniem informacji znajdujących się w posiadaniu Administratora.  
Informacje są przechowywane i przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania 
polskiego i europejskiego prawa.
Dostępność strony
Niektóre dane, które publikujesz w serwisie dostępne są wszystkim użytkownikom. Witryna jest indeksowana przez 
wyszukiwarki internetowe. Oznacza to, że osoby spoza serwisu mają dostęp do niektórych informacji: nazwa podmiotu, dane 
teleadresowe.
Pliki "cookies"
Przeglądarka internetowa, z której korzystasz, może przechowywać na dysku Twojego komputera pliki tekstowe, tak zwane 
"cookies" (ang. ciasteczka) . W plikach "cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania 
serwisów internetowych. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są 
przetwarzane lub przechowywane dane osobowe. Jeżeli nie życzysz sobie, by twoja przeglądarka przechowywała pliki 
"cookies", możesz ją odpowiednio skonfigurować. Wówczas całkowicie zostanie wyłączona możliwość przechowywania plików 
cookies na dysku twardym Twojego komputera. Należy jednak pamiętać, że po takiej zmianie możesz stracić możliwość 
korzystania z niektórych funkcjonalności serwisu ewykonawcy.pl.